Select Page

Наставни кадар

Списак наставног особља на Пословном и правном факултету
др Владимир Стојановић

Декан Пословног и правног факултета…

vladimir.stojanovic@ppf.edu.rs

др Исидор Јевтовић

Продекан за научно-истраживачки рад

isidor.jevtovic@ppf.edu.rs

др Нада Живановић

Продекан за наставу

nada.zivanovic@ppf.edu.rs

др Душан Јарић

Редовни професор

dusan.jaric@ppf.edu.rs

др Милија Богавац

Редовни професор

milija.bogavac@ppf.edu.rs

др Драган Ћосић

Редовни професор

dragan.cosic@ppf.edu.rs

др Слободан Ивовић

Редовни професор

slobodan.ivovic@ppf.edu.rs

др Зоран Чекеревац

Редовни професор

zoran.cekerevac@ppf.edu.rs

Референце

др Зоран Јеротијевић

Редовни професор

zoran.jerotijevic@ppf.edu.rs

др Алекса Мацановић

Редовни професор

aleksa.macanovic@ppf.edu.rs

др Драган Момировић

Редовни професор

dragan.momirovic@ppf.edu.rs

др Зорица Николић

Редовни професор

zorica.nikolic@ppf.edu.rs

др Светлана Иванковић
др Радмила Ћурчић
др Невенка Нићин

Ванредни професор

nevenka.nicin@ppf.edu.rs

др Живанка Миладиновић Богавац
др Драгана Трнавац
др Антоније Пецикоза
др Александар Петровић

Ванредни професор

аleksandar.petrovic@ppf.edu.rs

др Љиљана Јовковић

Редовни професор

ljiljana.jovkovic@ppf.edu.rs

др Кристијан Ристић
др Љубомир Миљковић
др Маринко Џудовић

Ванредни професор

marinko.dzudovic@ppf.edu.rs

др Горан Јованов
др Александар Пешић
др Душан Регодић

Редовни професор

dusan.regodic@ppf.edu.rs

Референце

др Миомир Тодоровић
др Славко Попадић
др Дардан Климента

Ванредни професор

dardan.klementa@ppf.edu.rs

Референце

др Предраг Лекић

Ванредни професор

predrag.lekic@ppf.edu.rs

Референце

др Ненад Јовановић

Ванредни професор

nenad.jovanovic@ppf.edu.rs

Референце

др Боривоје Милошевић
др Чедомир Васић
др Бата Васић
др Горан Килибарда

Редовни професор

goran.kilibarda@ppf.edu.rs

Референце

др Милан Симић

Редовни професор

milan.simic@ppf.edu.rs

Референце

др Радован Цветковић
др Душан Јеротијевић
Никола Пантелић

Асистент

nikola.pantelic@ppf.edu.rs

др Дубравка Шкунца

Ванредни професор

dubravka.skunca@ppf.edu.rs

др Неђо Даниловић

Редовни професор

nedjo.danilovic@ppf.edu.rs

др Слободан Вуксановић

Ванредни професор

slobodan.vuksanovic@ppf.edu.rs

др Александар Грачанац

Редовни професор

aleksandar.gracanac@ppf.edu.rs

др Марија Вуксан Делић

Ванредни професор

marija.vuksan.delic@ppf.edu.rs

др Биљана Петровић
др Борис Кривокапић

Редовни професор

boris.krivokapic@ppf.edu.rs

др Братислав Милановић

Редовни професор

bratislav.milanovic@ppf.edu.rs

др Драгољуб Лазаревић
др Драшко Босанац

Ванредни професор

drasko.bosanac@ppf.edu.rs

др Инес Бесаровић

Редовни професор

ines.besarovic@ppf.edu.rs

др Јелена Лопичић Јанчић

Редовни професор

jelena.lopicic.jancic@ppf.edu.rs

др Милорад Жижић

Редовни професор

milorad.zizic@ppf.edu.rs

др Милутин Ђуричић

Редовни професор

milutin.djuricic@ppf.edu.rs

др Наташа Богавац

Редовни професор

natasa.bogavac@ppf.edu.rs

др Недељко Врањеш
др Снежана Стојановић

Редовни професор

snezana.stojanovic@ppf.edu.rs

др Филип Турчиновић

Редовни професор

filip.turcinovic@ppf.edu.rs

др Владан Кутлешић

Редовни професор

vladan.kutlesic@ppf.edu.rs

др Ана Гавриловић
др Милан Стаматовић

Редовни професор

milan.stamatovic@ppf.edu.rs

др Владимир Тодоровић
др Драган Човић

Ванредни професор

dragan.covic@ppf.edu.rs

др Јадранка Савић
др Светлана Ђуричић
др Јелена Вуковић
др Сања Станковић

Редовни професор

sanja.stankovic@ppf.edu.rs

др Зоранчо Василков
др Слободан Котлица

Редовни професор

slobodan.kotlica@ppf.edu.rs

др Александра Тешић
мр Александар Матић

Асистент

aleksandar.matic@ppf.edu.rs

мр Сања Чукић

Предавач

sanja.cukic@ppf.edu.rs

мр Владан Митић

Асистент

vladan.mitic@ppf.edu.rs

др Драгомир Пилиповић
др Ђоко Банђур

Ванредни професор

djoko.bandjur@ppf.edu.rs

Референце

Емир Пећанин
др Ђоко Марковић
Џенан Авдић
Јелена Николић
Маријана Алексић
Јелена Тодоровић

Сарадник у настави

jelena.todorovic@ppf.edu.rs

Оливера Милошевић

Сарадник у настави

olivera.milosevic@ppf.edu.rs

Јелена Стојковић

Сарадник у настави

jelena.stojkovic@ppf.edu.rs

Ана Минић

Сарадник у настави

ana.minic@ppf.edu.rs