ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНE АКАДЕМСКE СТУДИЈE - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (ОАС ПМ)

Након завршетка основних академских студија стиче се звање

Дипломирани менаџер