ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Мисија и визија Алумни организације

Мисија Алумни организације Пословног и правног факултета је успостављање заједнице дипломираних студената основних, мастер и докторских студија Факултета. У суштини мисије Алумни организације је и успостављање контаката и стварање трајних веза између дипломираних (бивших) студената Факултета, и између Факултета и његових бивших студената. Поновним успостављањем веза и контаката покренућемо размену знања и искустава између бивших студената који имају успешну каријеру у земљи или иностранству што ће сигурно допринети и ефикаснијем развоју Факултета, и шире.

Благовремено информисање, умрежавање, ефикаснији каријерни напредак, стручни и научни рад, доживотно учење, и ефикаснији развој компетенција и вештина су само неке од користи које свима нама нуди повезивање у Алумни организацију, а посебно члановима – Алумнистима.

 

Визија Алумни организације Пословног и правног факултета је да се заједница Факултета и чланова Алумни организације – Алумниста развија на принципима међусобне, двосмерне, отворене и интерактивне комуникације и сарадње која ће управо допринети континуелним користима за Факултет и Алумнисте, као и за привреду и друштво у целини.

Кроз заједницу Факултета и Алумниста, Факултет ће благовремено стицати сазнања о потреби иновирања наставних планова и програма у складу са захтевима науке и струке односно привреде и друштва, о правцима даљег развоја сопствених образовних и научно истраживачких потенцијала док ће Алумнисти стицати нова стручна и научна знања, надограђивати постојећа, и унапређивати квалитет свог професионалног и друштвеног живота.