ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Циљеви и активности Алумни организације

Циљеви и активности Алумни организације су:

– успостављање, одржавање, неговање и подржавање трајних веза између бивших студената након што заврше своје студије;

– подстицање бивших студената на сарадњу и дружење;

– успостављање, одржавање, неговање и подржавање трајних веза између Факултета и његових бивших студената;

– подршка развоју Факултета од стране бивших студената коју могу пружити благовременим прослеђивањем информација Факултету о питањима од интереса за наставу, науку и струку, а којим располажу;

– успостављање и развијање веза између Факултета и привредних и ванпривредних субјеката који су организације запослења студената који су завршили студије на Факултету , те развој сарадње са истим;

– укључивање и повезивање дипломираних студената у заједницу Алумни и подстицање да интензивирају своје научне и стручне активности и вештине;

– подстицање учешћа у међународној размени кроз развој сарадње са Алумни организацијама из региона и шире;

– афирмисање науке и струке – економије, пословног и индустријског менаџмента, права, информационих технологија у привреди и друштву;

– ширење знања и искуства које поседују дипломирани студенти Факултета;

– промоција и унапређење угледа Факултета кроз углед његових дипломираних студената који су успешни научни и стручни радници, менаџери, правници, инжењери.

Вашим придруживањем Алумни организацији, остваривање њених циљева биће ефикасније а циљеви, иако виши, биће лакше достижни.