ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКE СТУДИЈE – ЈАВНО ПРАВО (ДАС ЈАВНО ПРАВО)

Након завршетка Докторских академских студија стиче се звање Доктор наука - правне науке, Др