ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКE СТУДИЈE – ЈАВНО ПРАВО (ДАС ЈАВНО ПРАВО)

По окончању програма трогодишњих докторских академских студија ЈАВНО ПРАВО (180 ЕСПБ) стиче се академски назив:

ДОКТОР НАУКА - Правне науке, др