ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ПРАВО (ОАС ПРАВО)

Након завршетка основних академских студија стиче се звање дипломирани правник