ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ (МАС ИEM)

Након завршетка мастер академских студија стиче се звање

Мастер менаџер