Select Page

СТУДИЈЕ

Основне академске студије

1. Студијски програм Пословни менаџмент (240 ЕСПБ)
2. Студијски програм Право (240 ЕСПБ)

Мастер академске студије

3. Студијски програм Пословно право (60 ЕСПБ)

Докторске студије

1. Студијски програм Пословни менаџмент (180 ЕСПБ)

2.Студијски програм Напредне информационе технологије (180 ЕСПБ)