Select Page

Акредитован студијски програм

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (60 ЕСПБ)

  • Трајање студија : 1 година
  • Број ЕСПБ: 60
  • Звање: Мастер инжењер информационих технологија и система
  • Образовно-научно поље: техничко-технолошке науке
  • Научна област: информационе технологије