ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (60 ЕСПБ)

  • Трајање студија : 1 година
  • Број ЕСПБ: 60
  • Звање: Мастер инжењер информационих технологија и система
  • Образовно-научно поље: техничко-технолошке науке
  • Научна област: информационе технологије

Услови за упис на студијски програм

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Пословни и правни факултет.

Начин извођења студија и потребно време за извођење студија

Настава се изводи континуирано током 2 семестра према утврђеном наставном плану и програму. Школска година је подељена на два семестра, од којих сваки траје 15 недеља.

Услови за прелазак са других студијских програма

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину.

Списак предмета МАС-Информационе технологије

 

Назив предмета

ЕСПБ

1.Управљање квалитетом софтвера

6

2.Управљање ИТ пројектима

6

3.Изборни блок 1 (Од 6 бирају се 3)

18

 Савремене ИТ и системи 
Интеракција човек-рачунар
Интелигентни системи
Нумерички и статистички софтвери
Заштита рачунарских система
Анализа мултимедијалних података
4.Изборни блок 2 (Од 2 бира се 1)

6

 Напредно Веб програмирање 
Оптичке мреже
5.Стручна пракса

4

6.Савремени комуникациони системи

6

7.Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада

5

8.Мастер рад

9