ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 60 ЕСПБ

Трајање студија: 1 година

Број ЕСПБ: 60

Звање: Мастер инжењер информационих

технологија и система

Образовно-научно поље: Техничко-технолошке науке

Научна област: Информационе технологије

Услови уписа

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује и спроводи Пословни и правни факултет.

Настава се изводи континуирано током 2 семестра према утврђеном наставном плану и програму. Школска година је подељена на два семестра, од којих сваки траје 15 недеља.

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину.

Након завршених мастер академских студија студент стиче академски назив

МАСТЕР ИНЖЕЊЕР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И СИСТЕМА

- Табелa предмета -

Мастер академске студије - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (60 ЕСПБ)

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Управљање квалитетом софтвера
6
2.
Управљање ИТ пројектима
6
3.

Изборни блок 1 (Од 6 предмета бира се 3 предмета)


- Савремене ИТ и системи

- Интеракција човек-рачунар

- Интелигентни системи

- Нумерички и статистички софтвери

- Заштита рачунарских система

- Анализа мултимедијалних података
18
4.

Изборни блок 2 (Од 2 предмета бира се 1 предмет)


- Напредно веб програмирање

- Оптичке мреже
6
5.
Стручна пракса
4
6.
Савремени комуникациони системи
6
7.
Студијски истраживачки рад на теоријским основама мастер рада
5
8.
Мастер рад
9