ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ – 240 ЕСПБ

Трајање студија: 4 године

Број ЕСПБ: 240

Звање: Дипломирани инжењер

информационих технологија и система

Образовно-научно поље: Техничко-технолошке науке

Научна област: Информационе технологије

Право уписа

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,
– диплому о завршеној средњој школи,
– извод из матичне књиге рођених,
– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности. Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту.

Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И СИСТЕМА

- Табеле предмета -

Основне академске студије - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (240ЕСПБ) - I година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Математика 1
7
2.
Основи рачунарске технике
6
3.
Основи електротехнике и електронике
7
4.
Енглески језик 1
3
5.
Основи програмирања
7
6.
Енглески језик 2
3
7.
Математика 2
7
8.
Увод у Web
7
9.
Структура података и алгоритми
6
10.
Архитектура и организација рачунарских система
7

Основне академске студије - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (240ЕСПБ) - II година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Дискретна математика
7
2.
Објектно оријентисано програмирање
8
3.
Рачунарске мреже
8
4.

Изборни блок 1


- Дигитална електроника

- Интернет технологије
7
5.
Базе података
8
6.
Оперативни системи
8
7.
Нумеричка математика
7
8.

Изборни блок 2


- Дигитална обрада сигнала

- Сигурност и заштита рачунарских система
9

Основне академске студије - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (240ЕСПБ) - III година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Објектно оријентисано моделовање
8
2.
Интелигентни системи
7
3.
Развој Web апликација и Web дизајн
8
4.

Изборни блок 3


- Рачунарске телекомуникације

- Видео продукција

- Телекомуникациони системи и мреже
7
5.
Рачунарска графика
8
6.
Паралелно програмирање
8
7.
Теорија информација и заштитно кодовање
7
8.

Изборни блок 4


- Електронско пословање

- Пословно право
7

Основне академске студије - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (240ЕСПБ) - IV година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Софтверско инжењерство
8
2.

Изборни блок 5


- Пројектовање информационих система

- Информациони системи у производњи и услугама

- 3Д моделовање и анимација
8
3.

Изборни блок 6


- Безбедност у системима електронског пословања

- Рачунарски алати
7
4.

Изборни блок 7


- Операциона истраживања

- Практикум из основа дизајна
7
5.
Мултимедије
7
6.

Изборни блок 8


- Глобални информациони системи

- Пословни информациони системи
4
7.

Изборни блок 9


- Програмирање интернет апликација

- Развој софтвера
7
8.
Стручна пракса
4
9.
Завршни рад
8