ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Напредне информационе технологије (180 ЕСПБ)

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Напредне информационе технологије (180 ЕСПБ)

Часови активне наставе

ЕСПБ

Р.Б

Шифра

Назив предмета

С

Статус предмета

П

СИР

ПРВА ГОДИНА

1.

DSP NIT 01

Методологија научних истраживања

I

O

4

4

10

2.

DSP NIT 02

Одабрана поглавља из математике

I

O

4

4

10

3.

DSP NIT 03

Одабрана поглавља из програмирања

I

O

4

4

10

4.

DSP NIT 04

И1 Изборни предмет

II

И

4

4

10

DSP NIT 04-1

Одабрана поглавља из рачунарске симулације техничких и динамичких система

     

DSP NIT 04-2

Интелигентни системи

     

5.

DSP NIT 05

И2 Изборни предмет

II

И

4

4

10

DSP NIT 05-1

Рачунарско моделирање и симулације

     

DSP NIT 05-2

Методе вештачке интелигенције

     

6.

DSP NIT 06

И3 Изборни предмет

II

И

4

4

10

DSP NIT 06-1

Напредне теме у софтверском инжењерству

     

DSP NIT 06-2

Машинско учење

     

Укупно часова активне наставе на првој години студија

360

360

60

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија = 24+24=48; (720)

ДРУГА  ГОДИНА

7.

DSP NIT 7

И4 Изборни предмет

III

И

4

4

10

DSP NIT 7-1

Симулација индустријских система

     

DSP NIT 7-2

Системи засновани на рачунарској интелигенцији

     

8.

DSP NIT 8

И5 Изборни предмет

III

И

4

4

10

DSP NIT 8-1

Рачунарско управљање

     

DSP NIT 8-2

Системи за подршку одлучивању

     

9.

DSP NIT 9

И6 Изборни предмет

III

И

4

4

10

DSP NIT 9-1

Изборни научно-истраживачки пројекат са методологијом за Рачунарске симулације

     

DSP NIT 9-2

Изборни научно-истраживачки пројекат са методологијом за вештачку интелигенцију

     

10.

DSP NIT 10

Студијско истраживачки рад на изради Приступног рада за докторску дисертацију

IV

O

0

10

10

11.

DSP NIT 11

Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију-теоријски део дисертације

IV

O

0

14

20

Укупно часова активне наставе на другој години студија

180

540

60

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија = 24+24=48; (720)

ТРЕЋА  ГОДИНА

12.

DSP NIT 12

Докторска дисертација (Студијско истраживачки рад-1.)

V

О

0

18

20

13.

DSP NIT 13

Истраживања садржана у завршном раду (Студијско истраживачки рад – 2.)

V

О

0

10

10

14.

DSP NIT 14

Докторска дисертација (Израда и одбрана завршног рада )

VI

O

0

20

30

Укупно часова активне наставе на трећој години студија

0

720

60

Укупно часова активне наставе + СИР на години студија =12+ 36=48; (720)

Укупно часова активне наставе и бодова на студијском програму ДАС

540

1620

180

2160

 

Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе; С-семестар у коме је предмет

Статус предмета: О-обавезни, И-изборни

Часови активне наставе: П-предавања, СИР-студијски истраживачки рад.

Напомена:

1.    Трајање студија је 3 године и 180 бодова.

2.    Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама.

3.    Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне наставе.

4.    Трећа година студија обухвата само студијски истраживачки рад.

5.    Број бодова по години минимум 60.