ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - НАПРЕДНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ДАС НИТ)

Након завршетка докторских академских студија стиче се научно звање

Доктор наука - информационе технологије и системи, др