ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Увид јавности у докторске дисертације одбрањене на Пословном и правном факултету Универзитета МБ

 

Дана 03.04.2023. године у 12.00 часова на Пословном и правном факултету Универзитета МБ у улици Теодора Драјзера 27, у амфитеатру број 4 (последњи спрат) докторанд Мср Југослав Вукадиновић ће бранити докторску дисертацију под називом  ,,Дипломатске привилегије и имунитети: појам, развој, актуелни проблеми и перспективе,, пред Комисијом: 

  1. проф др Родољуб Етински – председник комисије
  2. проф др Неђо Даниловић – члан комисије
  3. проф др Борис Кривокапић, ментор кандидата и уједно члан комисије.