ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Јавно право (180 ЕСПБ)

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

Право (180 ЕСПБ)

Активна наставаЕСПБ
Редни бројШифра предметаНазив предметаСеместарСтатус предметаПСИР

 

 

ПРВА ГОДИНА

101  МНИРМетодoлогија научноистраживачког радаIО6615
201  СПСИСавремени правни системиIО6615
301  ИЗПР 1Изборни предмет 1IIИ4410
01 СИДПСавремена историја државе и права     
01 МПОСМеђународно право оружаних сукоба     
401 ИЗПР 2Изборни предмет 2IIИ4410
01 СОДУСавремени облици државног уређења     
01 МБОРМеђународне безбедносне организације     
501 УЗПР 3Изборни предмет 3IIИ4410
01 КПСКомпаративни политички системи     
01 ППЕУПореско право Европске Уније     

 

 

 

 

ДРУГА ГОДИНА

602 ИЗПР 4Изборни предмет 4IIIИ4410
02 СППРСавремено парламентарно право     
02 МОССМеђународни односи у савременом свету     
702 ИЗПР 5Изборни предмет 5IIIИ4410
02 МЈУСМодернизација јавне управе у Србији     
02 МРМСМирно решавање међународних спорова     
802 ИЗПР 6Изборни предмет 6IIIИ4410
02 КАЈПКреирање и анализа јавних политика     
02 СМОППСавремено међународно опорезивање и пореско планирање     
902 СИРИПДСтудијско истраживачки рад на изради пројекта докторске дисертацијеIVО0810
1002 ЈОПДДЈавна одбрана пројекта докторске дисертацијеIVО0810
1102 СИРИПДСтудијско истраживачки рад на изради пријаве докторске дисертацијеIVО0810

 

 

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1203 СИРДДДокторска дисертација (студијско истраживачки рад)VО01820
1303 ИСЗРИстраживања садржана у завршном радуVО01010
1403 ИОЗРДокторска дисертација (Израда и одбрана завршног рада)VIО02030