ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УПРАВА ФАКУЛТЕТА

др Миланка Богавац, доцент

Генерални менаџер, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

др Милија Богавац, редовни професор

Оснивач и власник факултета, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

др Владимир Стојановић, редовни професор

Декан факултета, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

др Марија Д. Костић, ванредни професор

Продекан факултета за наставу, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

др Александар Дамњановић, ванредни професор

Продекан факултета за научно-истраживачки рад, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Александар Матић

Секретар факултета, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ