ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УПРАВА ФАКУЛТЕТА

Проф. др Милија Богавац

Оснивач и власник факултета, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Проф. др Владимир Стојановић

Декан факултета, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Проф. др Исидор Јевтовић

Продекан факултета за научно-истраживачки рад, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Проф. др Нада Живановић

Продекан факултета за наставу, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Миланка Богавац

Генерални менаџер, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Александар Матић

Секретар факултета, ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ