ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УПРАВА ФАКУЛТЕТА

Декан

др Александар Пешић, професор

Декан

Продекани

др Драгана Лазић, ванредни професор

Продекан за наставу

др Снежана Максимовић, ванредни професор

Продекан за научно истраживачки рад