ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ДРУГИ (СЕПТЕМБАРСКИ) УПИСНИ РОК НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 2022/2023

Пријем докумената за упис студената у ДРУГОМ (септембарском) уписном року на све факултете Универзитета МБ почео је у понедељак 29. августа 2022. године.

Студијски програми на које се студенти могу уписати: 

 1. ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
 • Пословни менаџмент -240 ЕСПБ,
 • Право – 240 ЕСПБ,
 • Информационе технологије -240 ЕСПБ,
 • Пословна економија -240 ЕСПБ.
 • Класично сликарство-180 ЕПСБ
 1. МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
 • Индустријско економски менаџмент- 60 ЕСПБ,
 • Пословно право – 60 ЕСПБ,
 • Информационе технологије – 60 ЕСПБ,
 • Класично сликарство-120 ЕСПБ.
 1. ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
 • Пословни менаџмент- 180 ЕСПБ,
 • Напредне информационе технологије- 180 ЕСПБ,
 • Јавно право – 180 ЕСПБ,
 • Класично сликарство-180 ЕСПБ.

Све информације се могу добити и на сајту Универзитета МБ

https://www.ppf.edu.rs/%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%81-2022-2023/,

у студентском сервису на телефон 011-3391641 или мејлом на fpi.menadžment@gmail.com.

За он-лајн пријаву и више информација посетите

fpi.menadzment@gmail.com, sekretarijat@mbuniverzitet.edu.rs

https://www.ppf.edu.rs/wp-content/uploads/2022/06/Konkurs-za-upis-u-akademskoj-2022-2023.godini.pdf

Кандидати могу извршити предају докумената за упис на прву годину студија на факултетима Универзитета МБ:

– У Београду, Теодора Драјзера 27, радним данима од 08-16 часова у студентском сервису.

За упис је потребно доставити:

 • Оригинал диплому и сведочанства сва 4 разреда средње школе (на увид) и фотокопију наведених докумената (не мора бити оверена копија). Уколико документа средње школе нису на српском, хрватском, црногорском или босанском језику потребна је и копија њихових превода.
 • Кандидат који је завршио средњу школу ван територије Републике Србије (изузетак Република Српска) или је завршио страну школу/програм у Републици Србији у обавези је да нострификује диплому средње школе у Агенцији за квалификације. Приликом уписа потребно је доставити Одлуку о признавању претходно стечене стране школске исправе из Агенције за квалификације, као и фотокопију оригиналне документације и њених превода.
 • Уколико Одлука о признавању претходно стечене стране школске исправе још увек није урађена потребно је доставити потврду Агенције за квалификације о започетом поступку и фотокопију оригиналне документације и њених превода.
 • Две фотографије за индекс димензија 3,5 x 4,5 цм;
 • Личну карту или фотокопију личне карте без чипа. Страни држављани достављају копију пасоша (страна са фотографијом и личним подацима).
 • Кандидати којима је потребна виза прилажу и копију стране пасоша са боравишном дозволом (визом), као и копију пријаве боравка која се добија у полицији. За кандидате из земаља којима није потребна виза копира се страна пасоша где се види датум уласка у Србију, а уколико се из Црне Горе / БИХ у Србију ушло са личном картом може се накнадно доставити копија пријаве боравка која се добија у полицији;
 • Доказ о уплати школарине (минимално 10%) или потписани предуговор о студирању;
 • Доказ о уплати пријемног испита (5.000 дин);
 • За кандидате стране држављане – потврда о уплаћеном здравственом осигурању у Р. Србији.
 • За вуковце – оверена копија Вукове дипломе;

 Уплата пријемног испита – на рачун број: 325-9500600047025-13

 ВАЖНО: Молимо Вас да на све уплате ка Универзитету МБ у позив на број уносите Ваш матични број тј. Ваш ЈМБГ. Уколико сте страни држављанин и немате ЈМБГ потребно је да унесете број пасоша чију фотокопију прилажете.

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА - ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА - ПРВИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис студената у првом уписном року на Пословни и правни факултет и Академију класичног сликарства Универзитета “МБ” почиње у понедељак, 6. јуна 2022. године.

Пријемни испит је 29. и 30.06.2022. године у 10.00  сати у Теодора Драјзера бр. 27.  Београд. Све информације се могу добити у студентском сервису на телефон +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 или мејлом на fpi.menadzment@gmail.com.

 

[table id=1 /]

 

За он-лајн пријаву и више информација посетите:

fpi.menadzment@gmail.com;

sekretarijat@mbuniverzitet.edu.rs;

http://media.mbuniverzitet.edu.rs/2022/03/Konkurs-za-upis-u-akademskoj-2022-2023.godini.pdf; https://mbuniverzitet.edu.rs/upis/.

Све информације у вези са уписом на студијске програме који се изводе на српском језику можете добити на +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 или на имејл fpi.menadzment@gmail.com.

Кандидати могу извршити предају докумената за упис на прву годину студија на факултетима Универзитета “МБ”:

 • У Београду, Теодора Драјзера бр. 27, Београд, радним данима од 10-18 часова – шалтери у приземљу објекта;+381 11 3391-641; fpi.menadzment@gmail.com.
 • У Младеновцу Краља Петра И бр. 372, 11400 Младеновац, Србија +381 11 823 2427; радним данима од 08-15 часова у Студентској служби-први спрат; fpi.menadzment@gmail.com.

За упис је потребно доставити:

 • Оригинал диплому и сведочанства сва 4 разреда средње школе (на увид) и фотокопију наведених докумената (мора бити оверена копија). Уколико документа средње школе нису на српском, хрватском, црногорском или босанском језику потребна је и копија њихових превода од овлашћеног преводиоца.
 • Кандидат који је завршио средњу школу ван територије Републике Србије (изузетак Република Српска) или је завршио страну школу/програм у Републици Србији у обавези је да нострификује диплому средње школе у Агенцији за квалификације. Приликом уписа потребно је доставити Одлуку о признавању претходно стечене стране школске исправе из Агенције за квалификације, као и фотокопију оригиналне документације и њених превода.
 • Уколико Одлука о признавању претходно стечене стране школске исправе још увек није урађена потребно је доставити потврду Агенције за квалификације о започетом поступку и фотокопију оригиналне документације и њених превода.
 • Три фотографије за индекс димензија 3,5 x 4,5 цм;
 • Личну карту или фотокопију личне карте без чипа. Очитана лична карта са чипом. Страни држављани достављају копију пасоша (страна са фотографијом и личним подацима).
 • Кандидати којима је потребна виза прилажу и копију стране пасоша са боравишном дозволом (визом), као и копију пријаве боравка која се добија у полицији. За кандидате из земаља којима није потребна виза копира се страна пасоша где се види датум уласка у Србију, а уколико се из Црне Горе / БИХ у Србију ушло са личном картом може се накнадно доставити копија пријаве боравка која се добија у полицији;
 • Кандидати који уписују студије на српском језику – потврда да владају српским језиком – ниво Б2 – уколико средња школа није завршена на српском, хрватском, црногорском или босанском језику – може се донети накнадно, најкасније до уписа наредне школске године;
 • Доказ о уплати пријемног испита у износу од 5.000 динара;
 • Доказ о уплати прве рате школарине (у износу од 200 еура у динарској противвердности по средњем курсу Народне банке на дан уплате);
 • За кандидате стране држављане – потврда о уплаћеном здравственом осигурању у Р. Србији;
 • За вуковце – оверена копија Вукове дипломе;

Уплата пријемног испита – на рачун број: 325-9500600047025-13.

Уплата школарина се уплаћује на један од следећих бројева рачуна: 325-9500600047025-13.

ВАЖНО:

Молимо Вас да на све уплате ка Универзитету “МБ” у позив на број уносите Ваш матични број тј. Ваш ЈМБГ. Уколико сте страни држављанин и немате ЈМБГ потребно је да унесете број пасоша чију фотокопију прилажете.