ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

УПИС НА ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА - ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА - ПРВИ УПИСНИ РОК

Пријем докумената за упис студената у првом уписном року на Пословни и правни факултет и Академију класичног сликарства Универзитета “МБ” почиње у понедељак, 6. јуна 2022. године.

Пријемни испит је 29. и 30.06.2022. године у 10.00  сати у Теодора Драјзера бр. 27.  Београд. Све информације се могу добити у студентском сервису на телефон +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 или мејлом на fpi.menadzment@gmail.com.

 

Табела 1: Студијски програми

Редни бројЛиста студијских програмаУкупан број студената за упис
1.ОАС Информационе технологије30
2.ОАС Пословни менаџмент90
3.ОАС Право75
4.ОАС Пословна економија60
5.ОАС Класично сликарство20
6.МАС Индустријско економски менаџмент50
7.МАС Информационе технологије30
8.МАС Пословно право50
9.МАС Класично сликарство20
10.ДАС Напредне информационе технологије5
11.ДАС Пословни менаџмент8
12.ДАС Јавно право5
13.ДАС Класично сликарство3

 

За он-лајн пријаву и више информација посетите:

fpi.menadzment@gmail.com;

sekretarijat@mbuniverzitet.edu.rs;

http://media.mbuniverzitet.edu.rs/2022/03/Konkurs-za-upis-u-akademskoj-2022-2023.godini.pdf; https://mbuniverzitet.edu.rs/upis/.

Све информације у вези са уписом на студијске програме који се изводе на српском језику можете добити на +381 (11) 3391 641, +381 (11) 823 24 27 или на имејл fpi.menadzment@gmail.com.

Кандидати могу извршити предају докумената за упис на прву годину студија на факултетима Универзитета “МБ”:

 • У Београду, Теодора Драјзера бр. 27, Београд, радним данима од 10-18 часова – шалтери у приземљу објекта;+381 11 3391-641; fpi.menadzment@gmail.com.
 • У Младеновцу Краља Петра И бр. 372, 11400 Младеновац, Србија +381 11 823 2427; радним данима од 08-15 часова у Студентској служби-први спрат; fpi.menadzment@gmail.com.

За упис је потребно доставити:

 • Оригинал диплому и сведочанства сва 4 разреда средње школе (на увид) и фотокопију наведених докумената (мора бити оверена копија). Уколико документа средње школе нису на српском, хрватском, црногорском или босанском језику потребна је и копија њихових превода од овлашћеног преводиоца.
 • Кандидат који је завршио средњу школу ван територије Републике Србије (изузетак Република Српска) или је завршио страну школу/програм у Републици Србији у обавези је да нострификује диплому средње школе у Агенцији за квалификације. Приликом уписа потребно је доставити Одлуку о признавању претходно стечене стране школске исправе из Агенције за квалификације, као и фотокопију оригиналне документације и њених превода.
 • Уколико Одлука о признавању претходно стечене стране школске исправе још увек није урађена потребно је доставити потврду Агенције за квалификације о започетом поступку и фотокопију оригиналне документације и њених превода.
 • Три фотографије за индекс димензија 3,5 x 4,5 цм;
 • Личну карту или фотокопију личне карте без чипа. Очитана лична карта са чипом. Страни држављани достављају копију пасоша (страна са фотографијом и личним подацима).
 • Кандидати којима је потребна виза прилажу и копију стране пасоша са боравишном дозволом (визом), као и копију пријаве боравка која се добија у полицији. За кандидате из земаља којима није потребна виза копира се страна пасоша где се види датум уласка у Србију, а уколико се из Црне Горе / БИХ у Србију ушло са личном картом може се накнадно доставити копија пријаве боравка која се добија у полицији;
 • Кандидати који уписују студије на српском језику – потврда да владају српским језиком – ниво Б2 – уколико средња школа није завршена на српском, хрватском, црногорском или босанском језику – може се донети накнадно, најкасније до уписа наредне школске године;
 • Доказ о уплати пријемног испита у износу од 5.000 динара;
 • Доказ о уплати прве рате школарине (у износу од 200 еура у динарској противвердности по средњем курсу Народне банке на дан уплате);
 • За кандидате стране држављане – потврда о уплаћеном здравственом осигурању у Р. Србији;
 • За вуковце – оверена копија Вукове дипломе;

Уплата пријемног испита – на рачун број: 325-9500600047025-13.

Уплата школарина се уплаћује на један од следећих бројева рачуна: 325-9500600047025-13.

ВАЖНО:

Молимо Вас да на све уплате ка Универзитету “МБ” у позив на број уносите Ваш матични број тј. Ваш ЈМБГ. Уколико сте страни држављанин и немате ЈМБГ потребно је да унесете број пасоша чију фотокопију прилажете.