ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Реч оснивача

Реч оснивача

Факултет у складу са модерним тенденцијама у образовању, примењује савремене системе квалитета и моделе студирања, а све у циљу унапређења постојећег образовног процеса. Трудимо се да развијемо квалитетне и модерне студијске програме, који подстичу креативност и способност студената, и пружају им знање које омогућава остварење личних и професионалних циљева, Поред тога, систем управљања квалитетом у области високог образовања требало би да омогући међусобно упоређивање високошколских институција и програма, као и лакше признавање академских квалификација. Сматрамо да је будућност у перманентној модернизацији и усклађивању студијских програма са динамичним потребама пословног окружења. Циљ нам је да факултет постане међународно признато место за стицање знања из мултидисциплинарних научних области, а своју визију базира на побољшању едукативног система применом етичких принципа и професионализма наставног кадра. Елементи система менаџмента квалитета подржавају процес међународне сарадње факултета са образовним институцијама у иностранству и региону, и доприносе сталном усавршавању наставног кадра.

Редовни професор др Милија Богавац

Оснивач и власник, Пословни и правни факултет