ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Пословни и правни факултет је партнер на пројекту GreenProtein који финансира Bio Based Industries Joint Undertaking у оквиру Програма Европске уније Хоризонт 2020 за истраживање и иновације (Уговор о гранту број 720728). Циљ пројекта GreenProtein је добијање функционалних протеина и других састојака хране од биљних остатака. Др Дубравка Шкунца, стручњак за област процене животног циклуса, је руководилац свих пројектних активности испред Пословног и правног факултета.

Пројекат GreenProtein је почео у септембру 2016. године и трајаће 4,5 године. Окупља седам партнера из четири европске земаље: Royal Cosun (Холандија) – координатор, Ruitenberg Ingredients (Холандија), INRA (Француска), Bionet (Шпанија), Innovarum (Шпанија), Wageningen University & Research – WUR (Холандија), Пословни и правни факултет (Србија).

Детаљније информације се налазе на сајту: www.greenproteinproject.eu

“Овај пројекат финансира Bio Based Industries Joint Undertaking у оквиру Програма Европске уније Хоризонт 2020 за истраживање и иновације, Уговор о гранту број 720728.”

Faculty of Business and Law is partner in the GreenProtein project, which received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No 720728. The GreenProtein project aims at producing functional proteins and other food ingredients, out of vegetable residues. Dr. Dubravka Skunca, expert in life cycle assessment, is project activities leader in front of the Faculty of Business and Law.

The project started on September 2016 and it will last 4.5 years. It gathers seven partners from four different European countries: Royal Cosun (Netherlands) – coordinator, Ruitenberg Ingredients (Netherlands), INRA (France), Bionet (Spain), Innovarum (Spain), Wageningen University & Research – WUR (Netherlands), Faculty of Business and Law (Serbia).

To see more details, visit project website: www.greenproteinproject.eu

“This project has received funding from the Bio Based Industries Joint Undertaking under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program under Grant Agreement No 720728.”