ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм ПРАВО – 240 ЕСПБ

Трајање студија: 4 године

Број ЕСПБ: 240

Звање: Дипломирани правник

Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке

науке

Научна област: Право

Право уписа

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,
– диплому о завршеној средњој школи,
– извод из матичне књиге рођених,
– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности. Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту.

Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК

- Табеле предмета -

Основне академске студије - ПРАВО (240ЕСПБ) - I година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Међународна људска права
6
2.
Увод у право
10
3.
Општа историја државе и права
7
4.
Основи економије
5
5.
Енглески језик 1
3
6.
Уставно право
10
7.
Увод у грађанско право
10
8.
Историја државе и права српског народа
6
9.
Енглески језик 2
3

Основне академске студије - ПРАВО (240ЕСПБ) - II година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Стварно право
8
2.
Управно право
8
3.
Кривично право
10
4.
Енглески језик 3
3
5.
Европске интеграције и право ЕУ
7
6.
Породично право
6
7.
Наследно право
6
8.
Међународно кривично право
9
9.
Енглески језик 4
3

Основне академске студије - ПРАВО (240ЕСПБ) - III година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Кривично процесно право
8
2.
Међународно јавно право
7
3.
Државно уређење
6
4.
Изборни предмет 1
8
 • Савремене промене у друштву и право

 • Историја дипломатије

5.
Међународно приватно право
7
6.
Облигационо право
8
7.
Изборни предмет 2
8
 • Еколошко право
 • Локална самоуправа
8.
Изборни предмет 3
8
 • Право интелектуалне својине
 • Међународни односи и међународне организације

Основне академске студије - ПРАВО (240ЕСПБ) - IV година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Пословно право
9
2.
Пореско право
7
3.
Изборни предмет 4
8
 • Међународно пореско право

 • Европско пореско право
4.
Изборни предмет 5
8
 • Дипломатско конзуларно право

 • Преговарање
5.
Радно право
7
6.
Грађанско процесно право
8
7.
Међународно пословно право
5
8.
Изборни предмет 6
8
 • Интерактивне комуникације
 • Интеркултурне комуникације

Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР ПРАВНИК