ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ - 240 ЕСПБ

Трајање студија: 4 године

Број ЕСПБ: 240

Звање: Дипломирани менаџер

Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке

Научна област: Менаџмент и бизнис

Право уписа

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,
– диплому о завршеној средњој школи,
– извод из матичне књиге рођених,
– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности. Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту.

Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР

- Табеле предмета -

Основне академске студије - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240ЕСПБ) - I година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS

                    1.

Основе менаџмента

           8

                    2.

Компјутерске технологије

           7

                    3.

Пословна математика

           8

                    4.

Пословно право

           7

                    5.

Основи економије

           8

                    6.

Менаџмент технологије и развоја

           7

                    7.

Енглески језик 1

           7

                    8.

Теорија организације

           8

Основне академске студије - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240ЕСПБ) - II година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS

                    1.

Организација предузећа

             8

                    2.

Организационо понашање

             7

                    3.

Пословне финансије

             7

                    4.

Комуникационе технологије

             8

                    5.

Маркетинг

             8

                    6.

Квантитативне методе и оптимизација

             7

                    7.

Енглески језик 2

             7

                    8.

Предмет изборног блока 1

             8

 • Логистички системи
 • Менаџмент услуга

Основне академске студије - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240ЕСПБ) - III година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS

             1.

Менаџмент људских ресурса

         7

             2.

Индустријски менаџмент

         8

             3.

Предмет изборног блока 2

         8

 • Информациони системи
 • Теорија иновација

             4.

Менаџмент квалитетом

         7

             5.

Пословна етика

         7

             6.

Економика предузећа

         8

             7.

Енглески језик 3

         7

             8.

Предмет изборног блока 3

         8

 • Односи с јавношћу
 • Организација производње

Основне академске студије - ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240ЕСПБ) - IV година

Редни број Назив предмета ЕСПБ/ECTS
1.
Електронско пословање
7
2.
Стратегијски менаџмент
8
3.
Интернационални маркетинг
7
4.
Предмет изборног блока 4
8
 • Ергономија
 • Еколошки менаџмент
5.
Управљање променама
7
6.
Енглески језик 4
7
7.
Предмет изборног блока 5
8
 • Менаџмент производа
 • Менаџмент ризиком на раду
8.
Предмет изборног блока 6
8
 • Менаџмент тоталним квалитетом
 • Информациони системи у производњи и услугама

Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР МЕНАЏЕР