ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

О студентском парламенту Пословног и правог факултета

Студентски парламент Пословног и правног факултета (у даљем тексту: Факултет) заступа интересе студената пред Факултетом односно његовим структурама, органима и телима. Студентски парламент представља спону Факултета и студената.

Право да бирају и да буду бирани за члана Студентског парламента имају сви активни студенти Факултета. Ово право остварују и студенти уписани по афирмативној мери као и студенти са хендикепом. Члановима Студентског парламента је гарантована слобода мишљења и изражавања.

Студентски парламент Факултета делегира представнике студената у органе и тела Факултета и Универзитета „МБ“, као и у разне комисије и одборе у чијем делокругу рада су питања од интереса за студенте.

Студентски парламент ради на остваривању права и заштите интереса студената, квалитету њиховог образовања и усавршавања, квалитету студентског стандарда, као и друштвеног, културног, спортског, рекреативног живота током студија. Студентски парламент омогућава студентима да буду активни учесници у процесу образовања, у образовно-научном и научно-истраживачком раду Факултета али и у друштвеном животу који се одвија у академском простору Факултета и шире.

Један од циљева Факултета је да успостави и подржи везе између Студентског парламента и Алумни организације Факултета, као и између Студентског парламента и Алумни организације Факултета и Студентског парламента и Алумни организације Универзитета „МБ“. Добродошли сте у студентску организацију  – Студентски парламент Факултета!

Ваш Пословни и правни факултет