ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА

- ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА -

Студијски програм Пословни менаџмент
Распоред предавања – школска 2022/2023. година
– летњи семестар –

Студијски програм Право
Распоред предавања – школска 2022/2023. година
– летњи семестар –

Студијски програм Информационе технологије
Распоред предавања – школска 2022/2023. година
– летњи семестар –

Студијски програм Пословна економија
Распоред предавања – школска 2022/2023. година
– летњи семестар –