ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ОСНОВНE АКАДЕМСКE СТУДИЈE - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (ОАС ИТ)

Након завршетка основних академских студија стиче се звање

Дипломирани инжењер
информационих технологија и система