ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Завршетак радова у новој згради Универзитета МБ, у улици Теодора Драјзера бр. 27 у Београду

На понос свих студената и стално запослених,  Универзитет МБ добија још једну нову зграду за реализацију високог образовања. Власник Универзитета МБ редовни професор др Милија Богавац је у складу са пројектованом Стратегијом развоја Универзитета МБ 2020-2025. године уложио новчана средства у доградњи материјалне базе наставе. Зграда спада у један од најмодернијих објеката високог образовања у Републици Србији. Поред реновирања и доградње објекта извршено је опремање са најквалитетнијим инвентаром, врхунском техничком опремом и материјалном базом наставе.  Укупна површина зграде је 2000 квадратних метара. 

Обавештавају се сви студенти и стално запослени на Универзитету МБ да се сви планирани радови завршавају до 04.10.2021. године. Нова зграда ће у понедељак 04.10.2021. године први пут у својој историји примити у свој простор студенте Пословног и правног факултета Универзитета МБ. Објекат представља нашу компаративну предност у односу на друге васпитно-образовне институције сличне намене. Тим поводом менаџмент Универзитета МБ и факултета ће извршити пријем студената прве године,  одржати свечану седницу ННВ Пословног и правног факултета и  Сената Универзитета МБ.

У прилогу су слике објекта нове зграде у Теодора Драјзера 27 које представљају историјски запис наше изградње, развоја и напредовања.

Свим припадницима Универзитета МБ желимо успешан будући васпитно-образовни рад и постизање натпросечних резултата у области високог образовања у једном од наших објеката, новој згради у улици Теодора Драјзера 27 у Београду.

ректор Универзитета МБ

редовни професор др Душан Регодић, дипл инж.