УПИС

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ (60 ЕСПБ)

 

ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ (60 ЕСПБ)

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке.

По завршетку мастер академских студија стиче се академски назив:

МАСТЕР МЕНАЏЕР

УПИС

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

Право уписа на мастер академске студије имају кандидати који су завршили основне академске студије на Пословном и правном факултету, односно на другој високошколској установи чији је наставни план и програм, односно студијски програм из научних поља: друштвено-хуманистичке науке, (научна област економске науке, менаџмент и бизнис), техничко-технолошке или природно-математичке науке.

По завршетку мастер академских студија стиче се академски назив:

МАСТЕР ПРАВА