Акредитован студијски програм

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ- 240 ЕСПБ

 

  • Трајање студија: 4 године
  • Број ЕСПБ: 240
  • Звање: Дипломирани инжењер информационих технологија и система
  • Образовно-научно поље: Техничко-технолошке науке
  • Научна област: Информационе технологије

Услови уписа

Право уписа на прву годину основних академских студија имају кандидати који су завршили средњу школу, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,

– диплому о завршеној средњој школи,

– извод из матичне књиге рођених,

– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности.

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

– ТАБЕЛА ПРЕДМЕТА –

I година
Редни број Назив предметаЕСПБ
1.Математика 17
2.Основи рачунарске технике6
3.Основи електротехнике и електронике7
4.Енглески језик 13
5. Основи програмирања7
6.Енглески језик 23
7.Математика 27
8. Увод у Web7
9. Структура података и алгоритми 6
10. Архитектура и организација рачунарских система 7

II година
Редни бројНазив предметаЕСПБ
1.Дискретна математика7
2.Објектно оријентисано програмирање8
3.Рачунарске мреже8
4.Изборни блок 1                              Дигитална електроника                    Интернет технологије7
5. Базе података8
6.Оперативни системи8
7.Нумеричка математика7
8. Изборни блок 2                              Дигитална обрада сигнала            Сигурност и заштита рачунарских система7

III година
Редни бројНазив предметаЕСПБ
1.Објектно оријентисано моделовање8
2.Интелигентни системи7
3.Развој Web апликација и Web дизајн8
4. Изборни блок 3                              Рачунарске телекомуникације            Видео продукција                  Телекомуникациони системи и мреже7
5. Рачунарска графика8
6.Паралелно програмирање8
7.Теорија информација и заштитно кодовање7
4. Изборни блок 4                              Електронско пословање            Пословно право7

IV година
Редни бројНазив предметаЕСПБ
1.Софтверско инжењерство8
2. Изборни блок 5                              Пројектовање информационих система                                Информациони системи у производњи и услугама                                          3Д моделовање и анимација8
3. Изборни блок 6                              Безбедност у системима електронског пословања                                            Рачунарски алати7
4.Изборни блок 7                        Операциона истраживања                    Практикум из основа дизајна7
5.Мултимедије7
6.Изборни блок 8                                  Глобални информациони системи        Пословни информациони системи4
7.Изборни блок 9                                  Програмирање интернет апликација    Развој софтвера7
8.Стручна пракса4
9.Завршни рад8

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР

ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

И СИСТЕМА