АКРЕДИТАЦИЈА

– Уверење о акредитацији студијског програма основне академске студије – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (240 ЕСПБ)

– Дозвола за рад – Пословни и правни факултет

Уверење о акредитацији студијског програма основне академске студије – ПРАВО (240 ЕСПБ)

 

Уверење о акредитацији студијског програма мастер академске студије – ПОСЛОВНО ПРАВО (60 ЕСПБ)

 

Решење о допуни и измени Дозволе за рад Факултета за пословно индустријски менаџмент

 

– Извештај о спољашњој провери квалитета Факултета за пословно индустријски менаџмент (усвојила Комисија за акредитацију и проверу квалитета)

 

– Акредитација установе – 2014. година

 

– Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија – ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240 ЕСПБ)

 

– Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија – ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ (60 ЕСПБ)

 

– Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија – ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ (60 ЕСПБ)

 

– Уверење о акредитацији студијског програма докторских студија – ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)

 

– Акредитација за обављање научно-истраживачке делатности – 2013. година

 

– Акредитација за обављање научно-истраживачке делатности – 2008. година

 

– Решење о промени седишта факултета – 2011. година

 

– Решење о акредитацији установе – 2010. година

 

– Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија – ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (180 ЕСПБ)

 

– Решење о акредитацији студијских програма дипломских академских студија – ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ И ИНФОРМАТИЧКИ МЕНАЏМЕНТ – 2009. година

 

– Решење о оснивању – 2002. година