ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ERASMUS+

Софија

Erasmus+ Програм

СОФИЈА – 2017

 

Пословни и правни факултет је у сарадњи са „Тодор Каблешков“ Универзитетом транспорта из Софије (у даљем тексту: ВТУ) обезбедио један студијски боравак у Софији на истоименом универзитету у трајању од три месеца (боравак се може продужити до пет месеци укупно).

Током боравка студенти ће на енглеском језику похађати наставу на ВТУ и полагати испите из предмета које ће факултет и студент договорити са ВТУ, а на основу листе предмета приказане на веб адреси:

http://old.vtu.bg/en/erasmus/documents/COURSES_in_ENGLISH_HST-KEITH-1.pdf

Положени испити се признају као да су испити положени на ФПИМ-у, на основу еквиваленције програма и садржаја предмета.

За покривање трошкова боравка студент добија 750 € месечно.

За трошкове путовања студент добија 180€ једнократно.

Трошкове осигурања и добијања визе сноси сам студент.

Боравак ће се реализовати у летњем семестру школске 2016/17 године.

Право конкурисања имају сви студенти Пословног и правног факултета и „Унион – Никола Тесла“ Универзитета, изузев студената прве годинe.

Заинтересовани студенти треба да се до 15.12.2016. пријаве мејлом на адресу: in_coop@fimmanager.edu.rs

Копију пријаве студенти треба да пошаљу мејлом на адресу:

zce_pum@hotmail.com

За допунске информације можете се обратити на наведене мејл адресе.

Веб адреса Универзитета „Тодор Каблешков“ је: http://vtu.bg/