ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

ERASMUS+

Братислава

Erasmus+ програм

БРАТИСЛАВА – 2017

Заинтересовани студенти треба да се јаве мејлом на адресу: in_coop@fimmanager.edu.rs

Пријаве се примају до 15.12.2016.

Право конкурисања имају сви студенти Факултета за пословно индустријски менаџмент и „Унион – Никола Тесла“ Универзитета, изузев студената прве године.

Боравак ће се реализовати у летњем семестру школске 2016/17 године.

Трошкове осигурања и добијања визе сноси сам студент.

За трошкове путовања студент добија 180€ једнократно.

За покривање трошкова боравка сваки студент добија 2150 € укупно.

Положени испити се признају као да су испити положени на ФПИМ-у, на основу еквиваленције програма и садржаја предмета.

Током боравка студенти ће на енглеском језику похађати наставу на ВШЕМвс и полагати испите из предмета које ће факултет и студент договорити са ВШЕМвс, а на основу добијене листе предмета.

Факултет за пословно индустријски менаџмент је у сарадњи са Високом школом економије и менаџмента државне управе (у даљем тексту: ВШЕМвс) обезбедио три студијска боравка у Братислави на ВШЕМвс у трајању од три месеца (боравак се може продужити до укупно пет месеци).

Копију пријаве студенти треба да пошаљу мејлом на адресу: zce_pum@hotmail.com

За допунске информације можете се обратити на наведене мејл адресе.

Веб адреса Високе школе економије и менаџмента државне управе је: http://www.vsemvs.sk/