Select Page

Универзитет "УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА"

UNIONNIKOLATESLAlogo

 

Универзитет “Унион-Никола Тесла” има корене на Универзитету “Унион”. Међу оснивачима Универзитета “Унион” налазе се три факултета Универзитета “Унион‒Никола Тесла“: Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за предузетнички бизнис и Факултет за менаџмент некретнина, а касније се прикључује и Виша школа за еколошки инжењеринг.

На самим почецима универзитета “Унион” уз наведене факултете били су још и Факултет за индустријски менаџмент и Факултет за дизајн. Оснивачким факултетима су се касније прикључили још неки факултети који су прихваћени као пуноправни чланови, што су они у каснијем периоду искористили за креирање нове политике рада на Универзитету.

Са том политиком није се сложио и већински оснивач који је у демократској процедури постао мањина и марта месеца 2010. године Сенат Универзитета “Унион” донео је одлуку да се из наставног рада искључе Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за предузетнички бизнис и Факултет за менаџмент некретнина. За Вишу школу за еколошки инжењеринг Сенат универзитета “Унион” није сматрао да је икада и била члан Универзитета.

Као одговор на овакво понашање већине на Универзитету “Унион”, његов оснивач – Kомпанија “Градитељ инжењеринг”-доноси одлуку да се приступи оснивању новог Универзитета под називом „Унион – Никола Тесла“.

Комисији за акредитацију предат је захтев за акредитацију и дана 29.9.2011. године Министарство просвете и науке решењем бр. 612-00-01339/2011-04 издаје дозволу за рад Интегрисаном Универзитету УНИОН – Никола Тесла.

Факултети који су у склопу Универзитета “Унион–Никола Тесла” су:

Факултет за градитељски менаџмент

Факултет за екологију и заштиту животне средине

Факултет за предузетнички бизнис

Пословни и правни факултет

Факултет за менаџмент некретнина

Факултет за спорт

Факултет за менаџмент

Факултет за пословне студије и право

Факултет за стратешки и оперативни менаџмент

Факултет за дипломатију и безбедност