УПИС

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ (240 ЕСПБ)

Право уписа на прву годину основних академских студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,

– диплому о завршеној средњој школи,

– извод из матичне књиге рођених,

– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања и информисаности.

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР МЕНАЏЕР

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР

УПИС

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРАВО (240 ЕСПБ)

Право уписа на прву годину основних академских студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,

– диплому о завршеној средњој школи,

– извод из матичне књиге рођених,

– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања, информисаности и историје.

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

*** Кандидати са завршеном високом школом струковних студија односно са 180 ЕСПБ имају право уписа на IV годину студија.

Након дипломирања студенти могу уписати мастер академске студије и стећи академско звање

МАСТЕР ПРАВНИК

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК

УПИС

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (240 ЕСПБ)

Право уписа на прву годину основних академских студија имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању, свих образовних профила.

Кандидат предаје лична документа:

– сведочанства из свих разреда средње школе,

– диплому о завршеној средњој школи,

– извод из матичне књиге рођених,

– уплату за полагање пријемног испита.

За пријемни испит кандидати полажу тест општег знања, информисаности и историје.

Пријем кандидата обавља се бодовањем успеха у средњој школи и успеха на пријемном испиту. Приликом уписа, примљени кандидати добијају на Факултету све што им је потребно за упис: пријавни лист, ШВ обрасце, индекс, семестралне листове, комплет испитних пријава, осигурање студента, чланску карту за библиотеку као и комплет књига за одређен број предмета.

*** Кандидати са завршеном високом школом струковних студија односно са 180 ЕСПБ имају право уписа на IV годину студија.

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР

ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА

И СИСТЕМА