ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ИНДУСТРИЈСКО ЕКОНОМСКИ МЕНАЏМЕНТ (МАС ИEM)

Након завршетка мастер академских студија стиче се звање Мастер менаџер

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студије другог степена – МАС ИEM