ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Акредитован студијски програм

ПОСЛОВНИ МЕНАЏМЕНТ – 240 ЕСПБ

 

  • Трајање студија: 4 године
  • Број ЕСПБ: 240
  • Звање: Дипломирани менаџер
  • Образовно-научно поље: Друштвено-хуманистичке науке
  • Научна област: Менаџмент и бизнис

Након завршених четворогодишњих основних академских студија студент стиче академски назив

ДИПЛОМИРАНИ МЕНАЏЕР