Пријава за стручну праксу

Пословни и правни факултет Универзитета “УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА” у сарадњи са Прекршајним судом у Београду организује 2. циклус студентске праксе за студенте основних академских студија Правног факултета.

Стручна пракса одвијаће се у просторијама Прекршајног суда у Београду, Устаничка бр.14, у периоду од 03.12.-09.12.2018. године.

Пријављивање траје до 30.11.2018. године, искључиво електронским путем попуњавањем апликационог формулара.

Избор кандидата вршиће се на основу података из апликационог формулара и успеха током студирања, с тим што ће предност имати студенти 2. и 3. године студија.

Пријава за стручну праксу