Међународна научна конференција

ПРАВО 2018 - Актуелни проблеми права и правне науке

ПОСЛОВНИ И ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
“Унион – Никола Тесла” Универзитета у Београду
и
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

организују
Међународну научну конференцију
„ПРАВО 2018 – Актуелни проблеми права и правне науке“
у Београду 4. и 5. маја 2018.

 

Научни одбор конференције

Проф. др Владан КУТЛЕШИЋ, Председник, Пословни и правни факултет „Унион – Никола Тесла” Универзитета у Београду, Београд, Србија
Проф. др Зоран ЈЕРОТИЈЕВИЋ, Пословни и правни факултет „Унион – Никола Тесла” Универзитета у Београду, Београд, Србија
Проф. др Драган ЧОВИЋ, Пословни и правни факултет „Унион – Никола Тесла” Универзитета у Београду, Београд, Србија
Проф. Ervin BELOWICS, Ph.D., Faculty of Law and Political Sciences, Pázmány Péter Catholic University, Budapest, Hungary
Проф. Artur G. BEZVERHOV, Ph.D., Law Faculty, Samara National Research University “S. P. Korolev”, Самара, Русија
Проф. Драган БОЛАНЧА, Ph.D., Law Faculty, Split University, Сплит, Хрватска
Проф. др Seda GASPAEYAN, Yerevan State University, Yerevan, Јерменија
Проф. Carlos Flores JUBERIAS, Ph.D., Law Faculty, Valensia University, Валенсиа, Шпанија
Проф. JUDr. Jozef Kuril, C.Sc., VŠEMVS, Братислава, Словачка
Проф. Dae-Kyu YOON, Ph.D., Kyungnam University, Masan, The Institute for Far Eastern Studies, Seoul, Јужна Кореја
Проф. Olga NESTERCHUK, Ph.D., Peoples’ Friendship University of Russian, Moscow, Русија
Проф. Bello Akeem OLAJIDE, Ph.D., Public Law Department, University of Lagos, Лагос, Нигерија
Проф. Kevin OZGERCIN, Ph.D., Department of Politics, Economics, and Law, State University of New York, Old Westbury, New York, САД
Проф. Valeria PIERGIGLI, Ph.D., Law Faculty, Siena University, Сиена, Италија
Проф. Ewa SALKIEWICZ-MUNNERLYN, Ph.D., Spoleczna Akademia Nauk (SAN) in Lodz, Лодз, Пољска
Проф. др Olga SELEZNOVA, Faculty of Law, Bukovina University, Chernivtsi, Украјина
Проф. Dmitri SHORNIKOV, Ph.D., Law Faculty, Irkutsк State University, Иркутск, Русија
Проф. Миодраг СИМОВИЋ, Ph.D., Law Faculty, Бања Лука Университy, Бања Лука, Босна и Херцеговина
Проф. др Бранко ВУЧКОВИЋ, European University “Brčko District”, Брчко, Босна анд Херцеговина
Проф. др Весна ВУЧКОВИЋ, Ph.D., Faculty for Mediterranean Business Studies, “Adriatik” University, Бар, Тиват, Црна Гора
Асс. Проф. Mihai Cristian Apostolache, Ph.D., Petroleum-Gas University, Плоиести, Румунија
Асс. Проф. Anna V. DENISOVA, Ph.D., Law Faculty, Samara National Research University “S. P. Korolev”, Самара, Русија
Ass. Prof. Vadim H. HILYUTA, C.Sc., Law Faculty, Yanka Kupala State University of Grodno, Гродно, Белорусија
Доцент Живанка МИЛАДИНОВИЋ БОГАВАЦ, Ph.D., Пословни и правни факултет „Унион – Никола Тесла” Универзитета у Београду, Београд, Србија

 

Организациони одбор конференције

Проф. др Милија БОГАВАЦ – Председник
Проф. др Владимир СТОЈАНОВИЋ
Проф. др Исидор ЈЕВТОВИЋ
Проф. др Нада ЖИВАНОВИЋ
Проф. др Зоран ЧЕКЕРЕВАЦ
Проф. др Владан КУТЛЕШИЋ
Проф. др Зоран ЈЕРОТИЈЕВИЋ
Мр Миланка БОГАВАЦ, MBA.
Мр Александар МАТИЋ, LL.M

 

Циљ конференције

У наше време свет се, више него икада пре, суочава са мноштвом изазова, од којих неки представљају озбиљну претњу самом опстанку човечанства. Међународни и унутрашњи оружани сукоби, развој и масовно складиштење нуклеарног и других оружја за масовно уништење, међународни тероризам, прекогранични организовани криминал, пропадање животне средине, кршење људских права и слобода широм планете, поплава избеглица и слично, само су неки међу њима.
Са друге стране видан је нови развој међународне економске, техничке и друге сарадње. Бележе се нови социјални и други односи унутар држава. Актуелна су и питања која се тичу проблема суверености држава у глобализованом свету.
Све то захтева одговоре са правне тачке гледишта. Тако нпр. проналазак и брзи развој коришћења беспилотних летелица (дронова) отвара многе дилеме. С друге стране, може се очекивати незадрживи развој космичког права, услед чињенице да ћемо се врло брзо суочити са до сада незабележеним напорима у погледу истраживања, освајања и употребе свемира и небеских тела. Већ годинама је отворено питање реформе Уједињених нација и неких других међународних организација. Појавили су се неки нови злочини и у националном и у међународном правном поретку.
Конференција ће бити прилика да научници из разних држава и из разних области права чују једни друге, размене погледе и предлоге, укажу на најважније проблеме савременог права, уједине се у предлагању одговарајућих решења.
Збирка радова не само да ће омогућити да ставови и аргументи учесника Конференције постану доступни најширем кругу научне, стручне, политичке и друге публике, већ ће такође представљати корак у развоју сарадње у разним областима права и правне науке.

 

Тематске области – Секције Конференције

  • Међународно пословно право
  • Људска права са међународно правног аспекта
  • Дипломатија кроз векове
  • Међународно правни аспекти климатских промена и угрожавање животне средине
  • Облигационо правна заштита промета непокретности
  • Правни аспекти и превенција вршњачког насиља
  • Глобализација са аспекта демографских промена и миграционих кретања
  • Уставно правна заштита положаја жена у савременом друштву и родна равноправност
  • Савремене тенденције у развоју кибер права
  • Значај права осигурања за подстицање привредног раста.

 

Радни (говорни) језици Конференције

енглески                        српски                  руски

Језици на којима се шаљу и објављују радови

енглески                            српски

Важни датуми

15. март 2018.Последњи дан за слање радова и пријава за учешће
30. март 2018.Аутори ће бити обавештени о томе да ли је њихов рад прихваћен за конференцију и да ли је потребно кориговати га
15. април 2018.Последњи датум за слање коначне верзије рада
Важни контакти
Проф. др Зоран ЧекеревацP2018s@ppf.edu.rs
Доцент Живанка Миладиновић Богавац, PhDzivankamiladinovic@gmail.com
Мр Александар Матићaleksandarmatic.fpim@gmail.com
Пословни и правни факултет
Кнез Михаилова 33
11000 Београд
тел. +381 11 8232-427
фаx +381 11 8232-427

Оквирни програм конференције

Дан 1.
4. мај 2018, Петак
Регистрација учесника
Званично отварање конференције
Пленарна сесија
Пауза за ручак
Рад у секцијама
Вечера – банкет
Дан 2.
5. мај 2018, Субота

Рад у секцијама
Коктел пауза
Наставак рада у секцијама
Закључци, утисци и поруке конференције
Затварање конференције

Начини учествовања на конференцији

1. Ин абсентиа
То значи да аутор може учествовати и само слањем рада.
У том случају, рад ће бити прегледан. Апстракт рада ће бити објављен у Зборнику резимеа, а цео чланак у FBIM Transactions.
У таквом случају аутори неће имати никакву финансијску обавезу према Организатору Конференције (рад се публикује без накнаде за учешће).2. Лично учешће са радом
Прави циљ Конференције је да што више аутора радова лично учествује, уживо презентујући своје радове другима. То ће им омогућити да се обрате осталима, да одговоре на питања, размене идеје и искуства итд.
Ово учешће везано је на одређене трошкове. Више о томе у делу „Превоз, смештај и котизација“.3. Лично учешће без рада
Могуће је и лично учествовати без рада, само путем присуствовања Конференцији, учешћа у дискусији, добијања збирке радова и слично. Они који се определе за овај вид учешћа имаће иста права и обавезе као и учесници са радовима, осим што из јасних разлога неће презентовати свој рад, нити ће он бити објављен.

Упутства ауторима

Број радова по аутору – Један учесник конференције може да се појави као аутор у највише два рада, једном као први аутор и једном као други аутор, или укупно два пута као други аутор.

Радови могу да буду написани на енглеском или српском (или сродном) језику.
Максималан број аутора једног рада је 2. (Број аутора по раду је по правилу један. У оправданим случајевима прихватљива су два коаутора, али не више од два.)

Текст процесор:Microsoft Wорд 2007 или новији
Формат:А4 (210 мм x 297 мм)
Све маргине:2,5 цм
Табулатор:1 цм
Размак линија:1,15 линија
Фонт текста рада:Arial, Normal, 10пт.
Фусноте:Аутор(и)’ пуно име(на), титуле, послодавац, Е-маил и адреса сваког аутора, Arial, Normal, 9 pt.
Дужина чланка:7 – 12 страница (приближно 25.000 – 40.000 карактера са blank карактерима)
Назив рада:UPPERSPACE, Arial, Cambria, Bold, 24pt.
Title of the article:UPPERSPACE, Arial, Cambria, Bold, 18pt.
Аутори:Имена и презимена аутора; аутори раздвојени зарезом, Cambria, Bold, 14 pt.
Апстракт (на српском):200-250 речи, Arial, Italic, 10p, на почетку рада
Abstract (in English):200-250 words, Arial, Italic, 10p, after the Abstract
Кључне речи:После Abstract-а, 5 до 8 кључних речи на српском, Italic, 10 p.
Keywords:After the Кључне речи, 5 то 8 keywords, Italic, 10 p.
Наслов поглавља:UPPERSPACE, Arial, bold, 12 p.
Наслов потпоглавља:Sentence case, Arial, bold, 12p.
Трећи ниво наслова:Sentence case, Arial, 10pt, Bold
Цитирани радови:APA Style, Arial, 10pt, Normal, списак цитираних радова се поставља на крају рада
Фусноте:Arial, 9pt, Normal
Пријава и достављање радова
Пријаву и рад треба доставити заједно имејлом на адресу: P2018s@ppf.edu.rs
Уз сваки рад треба доставити његову пријаву. Једним мејлом се пријављује један рад
Модел
Шаблон за израду рада може се преузети са: http://meste.org/L2018_files/Template_Ls.docx

Важне напомене

Први аутори су дужни да доставе рад и пријавни образац. Изузетно, први аутор може да овласти другог аутора или треће лице да у његово име достави рад и пријаву рада.

Пријава и рад
Пријава се може преузети на адреси: http://meste.org/L2018_files/Prijava.docx
Пријава и рад се достављају заједно на адресу: P2018s@ppf.edu.rs до 15. марта 2018.

Обавештење о прихватању рада
Аутори ће бити обавештени о томе да ли је њихов рад прихваћен најкасније 30. марта 2018.

Детаљан програм конференције
Детаљан програм рада конференције ће бити објављен до 20. априла 2018.

Транспорт, смештај, котизација

Организација и трошкови превоза
Учесници путују у сопственој организацији и на свој трошак.Смештај
Трошкови смештаја иду на рачун учесника
За учеснике који то затраже, Организатор ће резервисати хотелски смештај.
О могућностима смештаја учесници ће путем електронске поште бити обавештени до 20. априла 2018. имејлом. Такође, учесници могу да користе и онлајн сервисе, нпр.: booking.com, trivago.com, hotels.com, hotelhunter.com или слично.Котизација
Партиципација за учешће на конференцији износи 7.000 РСД по учеснику конференције и покриваће део трошкова организације, Зборник резимеа на ДВД-у, освежења током пауза и вечеру са банкетом.Котизација је по аутору, не по чланку
Тако, ако су на једном раду два аутора и оба физички присуствују на конференцији, сваки од њих плаћа своју котизацију.
Насупрот томе, ако један аутор лично учествује у раду конференције, он плаћа само једну котизацију.Учесници који не присуствују раду конференције (само шаљу свој рад) ослобођени су котизације, а уколико желе Зборник резимеа, плаћају 2200 РСД + поштанске трошкове.Ручак (4. мај 2018.)
Цена ручка је 1800 РСД.Упутство за плаћање
Уплатница за плаћање се налази на URL: http://www.meste.org/L2018_files/Uplatnica.png